شرکت ساختمانی راشید (سهامی خاص)

راه اصلی بروجن-لردگان 1

تولید کننده:کشور سازنده

دیگر موارد در قطعات 1 و2 راه بروجن - لردگان